Theo kết quả khảo sát, kho lạnh hiện là thiết bị có vai trò đặc biệt quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp đời sống. Cụ thể hơn, cứ 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm tươi sốn...
Xem chi tiết
Trong nông nghiệp, giống cây trồng là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt bởi khả năng quyết định trực tiếp năng suất và chất lượng cho vụ mùa tiếp theo. Trên thực tế, việc tuyển chọn hạt giống luôn đượ...
Xem chi tiết